System rezerwacji zasobów

System rezerwacji zasobów pozwala na sprawne zarządzanie rezerwacjami oraz zasobami w Twojej firmie.

 

System może zarządzać dowolną ilością zasobów i pozwala na korzystanie wielu użytkownikom jednocześnie.

Zasób może być zdefiniowany jako dowolny obiekt, np. salą konferencyjną, stolikiem
w restauracji czy projektorem lub samochodem służbowym.

System rezerwacji zasobów może być rozwijany o dowolne funkcje oraz integrowany
z zewnętrznymi systemami.

 

Podstawowe funkcjonalności

  • Definiowanie i zarządzanie zasobami
  • Rezerwacja przez użytkowników
  • Kalendarz zajętości zasobów
  • Możliwość ustawiania akceptacji rezerwacji (system uprawnień)
  • Integracja z LDAP, zewnętrznym systemem (np. Intranetem)