Zarządzanie projektami

Zarządzamy projektami w modelu outsourcingu na dowolnym ich etapie. Wartością dodaną jest nasza wiedza i doświadczenie.

 

Przejmując prowadzenie projektu przejmujemy również odpowiedzialność za jego prawidłową realizację. Proponujemy model niezależnego zarządzania projektem koordynując pracę wykonawcy i odbiorcy stając się niezależnym arbitrem w projekcie. Dzięki naszej usłudze firma może skoncentrować swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, w których osiąga przewagę konkurencyjną.

 

 

Obszar prac objętych outsourcingiem

W ramach prowadzenia projektu realizujemy m.in.:

  • Przygotowanie dokumentacji projektowej
  • Określenie czasu projektu i harmonogramowanie (plan pracy, ścieżki krytyczne)
  • Określenie sposobu zarządzania ryzykiem projektu
  • Koordynację prac zespołu
  • Zarządzanie komunikacją i zmianą
  • Raportowanie

Metodyka zarządzania projektami

W zależności od typu projektu dopasowujemy metodykę zarządzania projektem. Projekty prowadzimy przy wykorzystaniu metodyki zgodnej z PMBOK, Agile. Opracowaliśmy i stosujemy również autorską metodykę zarządzania projektami internetowymi, która powstała na bazie wieloletniego doświadczenia oraz wybranych obszarów ze standardu PMBOK oraz Agile.

Ogólne warunki współpracy

  • Umowy na czas określony / nieokreślony
  • Współpraca w pełnym lub skróconym wymiarze godzin
  • Model rozliczeń: prowizyjna / flat fee (opłata stała)
  • Zakres współpracy ustalany indywidualnie