Zarządzanie projektami

Zarządzamy projektami w modelu outsourcingu na dowolnym ich etapie. Wartością dodaną jest nasza wiedza i doświadczenie.

 

Przejmując prowadzenie projektu przejmujemy również odpowiedzialność za jego prawidłową realizację. Proponujemy model niezależnego zarządzania projektem koordynując pracę wykonawcy i odbiorcy stając się niezależnym arbitrem w projekcie. Dzięki naszej usłudze firma może skoncentrować swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, w których osiąga przewagę konkurencyjną.

 

 

Obszar prac objętych outsourcingiem

W ramach prowadzenia projektu realizujemy m.in.:

 • Przygotowanie dokumentacji projektowej
 • Określenie czasu projektu i harmonogramowanie (plan pracy, ścieżki krytyczne)
 • Określenie sposobu zarządzania ryzykiem projektu
 • Koordynację prac zespołu
 • Zarządzanie komunikacją i zmianą
 • Raportowanie

Metodyka zarządzania projektami

W zależności od typu projektu dopasowujemy metodykę zarządzania projektem. Projekty prowadzimy przy wykorzystaniu metodyki zgodnej z PMBOK, Agile. Opracowaliśmy i stosujemy również autorską metodykę zarządzania projektami internetowymi, która powstała na bazie wieloletniego doświadczenia oraz wybranych obszarów ze standardu PMBOK oraz Agile.

Ogólne warunki współpracy

 • Umowy na czas określony / nieokreślony
 • Współpraca w pełnym lub skróconym wymiarze godzin
 • Model rozliczeń: prowizyjna / flat fee (opłata stała)
 • Zakres współpracy ustalany indywidualnie
 • Aktualności

  • System ATS dla firmy Redos

   Firma Redos wybrała tomHRM jako system ATS. Główne funkcje ATS: Zarządzanie projektami rekrutacyjnymi i kandydami Automatyczne […]

  • CRM dla firmy szkoleniowej Certes

   Miło nam poinformować, że zakończyliśmy wdrożenie tomCRM w firmie szkoleniowej Certes. Główne moduły: Zarządzanie szkoleniami i uczestnikami Zarządzanie sprzedażą […]

  • System rezerwacji sal konferencyjnych tomSRS dla Grupy Raben

   Zakończyło się wdrożenie Systemu Rezerwacji Sal Konferencyjnej tomSRS dla centrali Grupy Raben. Wdrożeniem objętych zostało 13 sal konferencyjnych i […]