Elektroniczny obieg faktur kosztowych tomDMS

Elektroniczny obieg faktur kosztowych tomDMS pozwala na ewidencjonowanie i przetwarzanie informacji  o fakturach kosztowych na podstawie parametrów opisowych, m.in. data nadania, wpłynięcia,  tytuł pisma, nadawca. Dokument może być również zeskanowany i wprowadzany do repozytorium.

Użytkownik posiada bieżący dostęp do informacji i w każdym momencie możesz sprawdzić, 
jaki status otrzymał dokument oraz u jakiego pracownika aktualnie się znajduje.

Każdy dokument jest wprowadzany do systemu z uwzględnieniem wielu parametrów,
które później m.in. służą do wyszukiwania. 

 System Obiegu Faktur Kosztowych

Obieg faktur kosztowych

Zalety

 • Modułowość – możliwość dodawania funkcji
 • Możliwość dopasowania do potrzeb
 • Dostęp przez przeglądarkę internetową na komputerze i tablecie
 • Integracja z zewnętrznymi systemami księgowymi np. SAP, Sage, Symfonia, CDN Optima, Tetra
 • Wysokie bezpieczeństwo

Funkcje

 • Przeglądanie faktur z podziałem na statusy i pozostałe parametry
 • Wyszukiwarka faktur
 • Ewidencja faktury kosztowej wraz z załącznikiem (skan dokumentu) 
 • Obsługa procesu zatwierdzania faktur (dekretacja, akceptacja)
 • Błyskawiczny podgląd skanów
 • Powiadomienia e-mail o oczekującym dokumencie
 • Powiadomienie e-mail o zbliżającym się terminie zapłaty
 • Rejestrowanie zmian w rekordach
 • Zarządzanie listą Kontrahentów 
 • Zarządzanie listą grup i typów kosztów (MPK)
 • Praca współdzielona – możliwość równoległej pracy wielu Użytkowników
 • Zarządzanie listą Użytkowników
 • Definiowanie uprawnień dla Użytkowników 
 • Archiwizacja danych
 • Generowanie raportów standardowych: faktury niezatwierdzone/zatwierdzone,
  z podziałem na koszty, kontrahentów; z informacją o wielkości kosztów
 • Generowanie raportów statystycznych: średni czas akceptacji, średni koszt MPK. Średni czas wprowadzania dokumentu. Statystyki prezentowane w rozkładzie czasowym.

System jest elastyczny i modułowy. Dzięki temu może być dopasowany do indywidualnych potrzeb i specyfiki firmy.

 • Kontakt


  +48 695 05 65 20
  Formularz kontaktowy

  ENNOVA Software House
  ul. Redutowa 39 / 3
  01-106 Warszawa
  KRS: 0000282777
  NIP: 5782976225