Dedykowane aplikacje biznesowe

Budujemy dedykowane aplikacje biznesowe usprawniające procesy w przedsiębiorstwach.

Realizujemy projekty kompleksowo, od etapu opracowania strategii poprzez analizę przedwdrożeniową, projektowanie graficzne i funkcjonalne, wdrożenie, utrzymanie oraz rozwój.

Nasze rozwiązania cechują się dopasowaną funkcjonalnością do wymagań biznesowych.
Od strony technologicznej wszystkie aplikacje budujemy w oparciu o wzorce MVC i OOP gwarantujące łatwość rozbudowy i skalowalność.

 

 

Analizy przedwdrożeniowe

Analiza przedwdrożeniowa pomaga przygotować specyfikację wymagań dla projektu oraz oszacować czas jego trwania oraz wartość.

Jest to dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia projektu. Analiza przedwdrożeniowa powstaje w wyniku spotkań z przedstawicielem Klienta.

Wynikiem spotkań i poznania specyfiki firmy i procesów biznesowych jest dokument analizy przedwdrożeniowej, który jest integralną częścią umowy.

 

 

Główne cechy aplikacji internetowych

 • Dostępne z poziomu przeglądarki internetowej / urządzeń mobilnych
 • Modułowe – skalowalne – stabilne
 • Posiadające wysokie standardy bezpieczeństwa (szyfrowanie danych, zabezpieczenia przed atakami)
 • Posiadające możliwość integracji z zewnętrznymi systemami
 • Posiadające dokumentację dla użytkownika/administratora
 • Wspierane szkoleniami

Usługi dodatkowe

 • Wsparcie techniczne i rozwojowe po zakończeniu projektu
 • Rozszerzone warunki gwarancji (np. okres gwarancji, czasy reakcji, zakres usług)
 • Usługi SLA
 • Dodatkowe szkolenia z obsługi i administracji
 • Konsultacje w wyborze odpowiednich systemów operacyjnych, serwerów i łącz internetowych
 • Kontakt


  +48 695 05 65 20
  Formularz kontaktowy

  ENNOVA Software House
  ul. Redutowa 39 / 3
  01-106 Warszawa
  KRS: 0000282777
  NIP: 5782976225