Stworzenie modułu do zarządzania projektami kosztowymi dla M+Q Polska


Dla naszego stałego klienta M+Q Polska, który od ponad roku korzysta z naszej aplikacji tomDMS automatyzującej obieg faktur kosztowych, stworzyliśmy moduł Projekty
do zarządzania projektami kosztowymi.  Moduł został uruchomiony w ramach istniejącej aplikacji tomDMS.

Moduł Projekty tomDMS umożliwia: 

  • zarządzanie projektami budów dla kontrahentów i przechowywaniu informacji o szczegółach projektu (opiekun, wartość projektu),
  • przypisywanie wykonawców i podwykonawców do projektu,
  • archiwizacje dokumentacji projektowej,
  • rejestrowanie kosztów i faktur kosztowych,
  • monitorowanie rentowności projektu,
  • synchronizowanie danych księgowych z systemem WFMag,

Zarządzanie projektami jest objęte ścieżką akceptacji pozwalającą na procesowanie wniosków o rozpoczęcie projektu na poziomie projektanta, działu zakupów, zarządu i klienta.

 

M+Q to kluczowy dostawca kamienia naturalnego na rynku polskim od 2004 roku. Firma z prawie stuletnimi tradycjami w wydobyciu i obróbce kamienia naturalnego, będąca częścią międzynarodowego koncernu Finstone.

« powrót